W stanicy harcerskiej w Gorzewie 22 lipca 2016 r. odbyła się uroczysta inauguracja programu „POGODNE LATO” realizowana przez Chorągiew Mazowiecką Związku Harcerstwa Polskiego w Płocku przy wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Program skierowany jest do dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, które wraz z dziećmi z rodzin funkcjonujących prawidłowo uczą się samodzielności, pracy w grupie i zdrowej rywalizacji. Uczestnicy obozu biorą udział w programach „Bezpieczna droga do szkoły”, „Moja pierwsza karta rowerowa”, „Już pływam” organizowanych przez kadrę pedagogiczną i instruktorską.
W uroczystości uczestniczył Tomasz Kominek dyrektor delegatury UMWM w Płocku, który wręczył uczestnikom programu 350 zestawów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zawierających: opaskę sprężystą odblaskową, pas odblaskowy naramienny z saszetką, smycz odblaskową, zawieszki odblaskowe.