Centra BRD

Osoba wykonująca na skuterze zadania treningowe. W tle grupa osób obserwująca co dzieje się na placu treningowym. Centrum BRD w Radomiu

Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego znajduje się w budynku WORD przy ulicy Radomskiego 1.

Centrum wyposażone jest w sprzęt multimedialny i komputerowy. Posiada również plac przystosowany do egzaminowania osób na kartę rowerową. Zajęcia, które odbywają się w Centrum skierowane są do wychowanków przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Są to zajęcia z przepisów ruchu drogowego (teoria i praktyka) oraz z pierwszej pomocy (z użyciem fantoma). Centrum wykorzystywane jest również do organizacji turniejów bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym eliminacji powiatowych i rejonowych ogólnopolskich konkursów BRD.

 

Grupa osób w korytarzu wejściowym do Regionalnego Centrum BRD w Ciechanowie

Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zostało powołane do życia 18 marca 2009 r. i działa przy Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Ciechanowie, ul. Mleczarska 27, a zasady z jego korzystania można uzyskać pod numerami telefonów 23  673 24 56, 673 56 00, 672 41 41 wew. 105 lub 101.

Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dysponuje salą audiowizualną na 60 miejsc wyposażoną w sprzęt i urządzenia multimedialne, która posiada odpowiednie nagłośnienie.

W Regionalnym Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego WORD prowadzi:

  1. zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkół subregionu ciechanowskiego mające na celu kształtowanie właściwych postaw na drodze jako pieszego, rowerzysty, motorowerzysty,
  2. turnieje i konkursy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  3. konferencje, sympozja, prelekcje i pogadanki o tematyce BRD,
  4. akcje i kampanie informacyjne propagujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
  5. zajęcia dla uczniów szkół podstawowych oraz osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej,
  6. sprawdzanie niezbędnych umiejętności teoretycznych dla uczniów szkół podstawowych i osób ubiegających się o kartę rowerową.

Grupa młodzieży obserwująca symulator zderzeń. Centrum BRD w Siedlcach

Regionalne Centrum Edukacji BRD działa przy WORD Siedlce od 2006 r.

W jego skład wchodzą :

  • sala audiowizualna na 40 miejsc do prowadzenia zajęć w siedzibie WORD z tablicą interaktywną,
  • samochód typu BUS z wyposażeniem multimedialnym do zajęć w terenie,
  • motorowery, rowery, tory przeszkód,
  • mobilne miasteczko ruchu drogowego.

Korzystanie z Regionalnego Centrum jest nieodpłatne. Wystarczy zgłosić wizytę grupy lub miejsce i termin ( gdzie i kiedy trzeba dotrzeć).

Zajęcia stacjonarne to głównie prezentacje multimedialne i spotkania z przedstawicielami WORD-u i Policji.

Zajęcia poza WORD-em to udział w zajęciach szkolnych, imprezach, konkursach, turniejach, apelach, sprawdzianach na kartę rowerową i festynach.

Z oferty Centrum korzystają głównie szkoły, władze samorządowe i Policja.