Komisje problemowe

 

 • Komisja legislacyjna
 • Komisja promocji i mediów
 • Komisja edukacji komunikacyjnej i profilaktyki
 • Komisja nadzoru nad ruchem
 • Komisja inżynierii ruchu drogowego
 • Komisja ds. uczestników ruchu drogowego
 • Zespół Monitorujący

Poniżej przedstawiamy Regulamin oraz składy osobowe Komisji oraz zespołu.


Regulamin pracy komisji/zespołu

 1. Komisja/zespół, na pierwszym posiedzeniu, wybiera spośród członków przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji/zespołu;
 2. Pracą komisji/zespołu kieruje przewodniczący. W przypadku nieobecności przewodniczącego pracami kieruje wiceprzewodniczący;
 3. Komisja/zespół podejmuje decyzje w trybie głosowania, zwykłą większością głosów członków komisji/zespołu obecnych na posiedzeniu;
 4. Przewodniczący komisji/zespołu:
  • organizuje bieżącą pracę komisji/zespołu,
  • prowadzi posiedzenia i zapewnia ich organizację,
  • składa Radzie, na pierwszym posiedzeniu w roku kalendarzowym, sprawozdanie z działalności komisji/zespołu,
 5. Przewodniczący komisji przedstawia Przewodniczącemu Zespołu Monitorującego, bieżącą informację z prac komisji oraz realizacji zadań nałożonych na komisję;
 6. Rada powołuje członka komisji/zespołu na pisemny wniosek członka Rady;
 7. Rada odwołuje przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, członka komisji/zespołu, na pisemny wniosek większości członków stałych komisji/zespołu lub na wniosek członka Rady;
 8. Rada dokonuje zmian w składach komisji/zespołów poprzez głosowanie, zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu lub w trybie obiegowym.

Komisja legislacyjna

 1. Adam Klejna – Przewodniczący,
 2.  Krzysztof Łaptaszyński,
 3. Tomasz Matuszewski,
 4. Paweł Mąkol.
 5. Mariusz Sztal

Komisja promocji i mediów

 1. Jacek Kobyliński – Przewodniczący,
 2. Bożenna Chlabicz – Wiceprzewodnicząca,
 3. Anna Gwoździk,
 4. Wojciech Krzewski,
 5. Dariusz Piątek,
 6. Tomasz Matuszewski,
 7. Dariusz Mierzejewski,
 8. Stanisław Popiel,
 9. Paweł Mąkol,
 10. Mirosław Augustyniak,
 11. Tadeusz Wojciechowski,
 12. Rafał Grodzicki
 13. Artur Kamecki,
 14. Krzysztof Jaworski.

Komisja edukacji komunikacyjnej i profilaktyki

 1. Czesław Ziemniak – Przewodniczący,
 2. Lucyna Kęsicka – Wiceprzewodnicząca,
 3. Regina Lewkowicz,
 4. Tomasz Matuszewski,
 5. Stanisław Popiel,
 6. Grzegorz Staniszewski,
 7. Piotr Jakubczak,
 8. Rafał Grodzicki,
 9. Barbara Oleksiewicz,
 10. Wojciech Pasieczny,
 11. Bożenna Chlabicz.

Komisja nadzoru nad ruchem drogowym

 1. Jacek Mnich – Przewodniczący,
 2. Sławomir Czyżniak – Wiceprzewodniczący,
 3. Jacek Gołębiewski,
 4. Grzegorz Bednarczyk,
 5. Tomasz Lewandowski,
 6. Waldemar Dejneko.

Komisja inżynierii ruchu drogowego

 1. Andrzej Kabziński – Przewodniczący,
 2. Piotr Jakubczak – Wiceprzewodniczący,
 3. Tomasz Lewandowski,
 4. Robert Zawadka,
 5. Jacek Gołębiewski,
 6. Krzysztof Bielecki,
 7. Jacek Wołosz.

Komisja ds. uczestników ruchu drogowego

 1. Maria Dąbrowska – Loranc – Przewodnicząca,
 2. Sławomir Czyżniak – Wiceprzewodniczący,
 3. Witold Wiśniewski,
 4. Romuald Chałas,
 5. Andrzej Markowski,
 6. Tomasz Matuszewski,
 7. Adam Klejna,
 8. Jan Szumiał,
 9. Jacek Gołębiewski.

Zespół Monitorujący

do stałego monitorowania pracy komisji/ zespołów Rady oraz monitorowania stanu realizacji programów operacyjnych i innych zadań przyjętych przez Radę do realizacji.

 1. Tomasz Matuszewski – Przewodniczący,
 2. Dariusz Piątek – Wiceprzewodniczący,
 3. Krzysztof Łaptaszyński,
 4. Krzysztof Knyż,
 5. Maria Dąbrowska-Loranc
 6. Krzysztof Bujnowski,
 7. Jacek Kobyliński,
 8. Anna Gwoździk,
 9. Mirosław Augustyniak,
 10. Wojciech Krzewski,
 11. Dariusz Mierzejewski,
 12. Rafał Grodzicki,
 13. Zbigniew Włodarczyk,
 14. Zbigniew Ostrowski,
 15. Jacek Mnich,
 16. Czesław Ziemniak,
 17. Andrzej Kabziński.

Font Resize
Contrast