Komisje problemowe

 

 • Komisja legislacyjna i uczestników ruchu drogowego
 • Komisja promocji i edukacji
 • Komisja inżynierii i nadzoru nad ruchem drogowym

Poniżej przedstawiamy Regulamin oraz składy osobowe Komisji oraz zespołu.


 

Regulamin pracy Komisji

 1. Komisja / Zespół, na pierwszym posiedzeniu, wybiera spośród członków przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji;
 2. Pracą Komisji kieruje przewodniczący. W przypadku nieobecności przewodniczącego pracami kieruje wiceprzewodniczący;
 3. Komisja podejmuje decyzje w trybie głosowania, zwykłą większością głosów członków Komisji obecnych na posiedzeniu;
 4. Przewodniczący komisji/zespołu:
  • organizuje bieżącą pracę Komisji,
  • prowadzi posiedzenia i zapewnia ich organizację,
  • składa Radzie, na pierwszym posiedzeniu w roku kalendarzowym, sprawozdanie z działalności Komisji,
 5. Rada powołuje członka Komisji na pisemny wniosek członka Rady;
 6. Rada odwołuje przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, członka Komisji, na pisemny wniosek większości członków stałych Komisji lub na wniosek członka Rady;
 7. Rada dokonuje zmian w składach Komisji poprzez głosowanie, zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu lub w trybie obiegowym.

 

Komisja legislacyjna i uczestników ruchu drogowego

 • Maria Dąbrowska – Loranc,
 • Tomasz Matuszewski,
 • Sławomir Czyżniak,
 • Witold Wiśniewski,
 • Romuald Chałas,
 • Andrzej Markowski,
 • Jan Szumiał,
 • Jacek Gołębiewski,
 • Mariusz Sztal,
 • Zbigniew Włodarczyk,
 • Joanna Sokołowska

Komisja promocji i edukacji

 • Bożenna Chlabicz,
 • Dariusz Napiórkowski,
 • Marcin Ciężkowski,
 • Wojciech Krzewski,
 • Cezary Chodkowski,
 • Tomasz Matuszewski,
 • Dariusz Mierzejewski,
 • Stanisław Popiel,
 • Mirosław Augustyniak,
 • Dariusz Piątek,
 • Rafał Grodzicki,
 • Karol Bielski,
 • Krzysztof Jaworski,
 • Małgorzata Wojtaszewska,
 • Lucyna Kęsicka,
 • Grzegorz Staniszewski,
 • Piotr Jakubczak,
 • Barbara Oleksiewicz,
 • Wojciech Pasieczny,
 • Regina Lewkowicz,
 • Jarosław Zaroń,
 • Joanna Sokołowska,
 • Wojciech Szemetyłło,
 • Dariusz Gil,
 • Tomasz Kamiński.

Komisja inżynierii i nadzoru nad ruchem drogowym

 • Joanna Sokołowska,
 • Renata Standziak – Myrcha,
 • Sławomir Czyżniak,
 • Tomasz Matuszewski,
 • Dariusz Piątek,
 • Jacek Gołębiewski,
 • Artur Zawadzki,
 • Krzysztof Bielecki,
 • Grzegorz Obłękowski,
 • Marian Gołoś,
 • Stanisław Kubeł,
 • Anna Brzezińska.