Plan Pracy MRBRD

Zał. do Uchwały nr 4/2021

Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

 z dnia 13 grudnia 2021 roku.

 

PLAN PRACY MAZOWIECKIEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA ROK 2022

 

 

Lp.

Zadanie do realizacji

Realizujący

Współpracujący

Termin realizacji

1

Przygotowanie sprawozdania dla Krajowej Rady BRD (art. 140 ustawy Prawo o ruchu drogowym).

Sekretariat/Sekretarz MRBRD,

WORD – y, podmioty/instytucje wymienione w art. 140 ustawy (członkowie Rady).

 

 

Styczeń  2022.

 

 

 

2

Przygotowywanie posiedzenia Rady w tym uchwał:

– w sprawie wydatków WORD na rzecz BRD,

– w sprawach bieżących.

 

Sekretariat/Sekretarz MRBRD.

Dyrektorzy WORD.

I posiedzenie MRBRD w roku 2022.

 

3

Opracowanie informacji nt. stanu BRD na terenie działania Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu w 2022 r.

 

 

Komendant Wojewódzki Policji Naczelnik WRD KWP.

Sekretariat/Sekretarz MRBRD.

 

I posiedzenie MRBRD w roku 2022.

4

Opracowanie informacji nt. stanu BRD na terenie działania Komendy Stołecznej Policji w 2022 r.

 

Komendant Stołeczny Policji Naczelnik WRD KSP.

Sekretariat/Sekretarz MRBRD.

I posiedzenie MRBRD w roku 2022.

5

Przygotowanie informacji nt. prac Komisji MRBRD w roku 2022 r.

 

 

Sekretariat/Sekretarz MRBRD.

 

Komisje Stałe MRBRD.

I posiedzenie MRBRD w roku 2022.

6

Współpraca z:

– samorządami,

– organizacjami społecznymi, instytucjami rządowymi i pozarządowymi działającymi na rzecz poprawy BRD.

 

Sekretariat/Sekretarz MRBRD.

Komisje Problemowe, Członkowie Rady.

Działalność ciągła

w roku 2022.

7

Działania interwencyjne wynikające ze zgłoszeń.

 

Sekretariat/Sekretarz MRBRD.

Komisje Problemowe, Członkowie Rady.

Działalność ciągła

w roku 2022.

8

Bieżące działania Pełnomocnika Przewodniczącego Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego do spraw komunikacji rowerowej.

 

Pełnomocnik Przewodniczącego Rady, Sekretariat MRBRD.

Sekretariat MRBRD, Członkowie Rady.

Działalność ciągła

w roku 2022.

9

Organizacja pracy Kapituły wyróżnienia MRBRD.

 

 

Sekretariat/Sekretarz MRBRD.

Członkowie Kapituły,

Wnioskodawcy.

Działalność ciągła

w roku 2022.

10

Opracowanie planu pracy MRBRD

na rok 2023.

 

 

Sekretariat/Sekretarz MRBRD.

Komisje Problemowe, Członkowie Rady, Pełnomocnik Przewodniczącego Rady

IV kwartał 2022.

11

Organizacja posiedzeń i bieżącej pracy MRBRD, Komisji Problemowych.

 

 

Sekretariat/Sekretarz MRBRD.

 

Działalność ciągła

w roku 2022.

 

Zał.1 do Uchwały nr 9/2020

Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

 z dnia 23 grudnia 2020 roku.

 

PLAN PRACY MAZOWIECKIEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA ROK 2021

 

 

Lp.

Zadanie do realizacji

Realizujący

Współpracujący

Termin realizacji

1

 

Przygotowanie sprawozdania dla Krajowej Rady BRD (zgodnie z art. 140 ustawy Prawo
o ruchu drogowym).

Sekretariat/Sekretarz MRBRD,

WORD – y, podmioty/instytucje wymienione w art. 140 ustawy (członkowie Rady).

 

 

 

 

Styczeń  2021

 

 

2

 

Przygotowywanie posiedzenia Rady w tym uchwał:

– w sprawie wydatków WORD na rzecz BRD,

– w sprawach bieżących.

 

 

Sekretariat/Sekretarz MRBRD.

 

Dyrektorzy WORD.

 

I posiedzenie MRBRD w roku 2021.

 

3 Opracowanie informacji nt. stanu BRD
na terenie działania Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu w 2020 r.

 

 

Komendant Wojewódzki Policji Naczelnik WRD KWP.

 

Sekretariat/Sekretarz MRBRD.

 

 

I posiedzenie MRBRD w roku 2021.

4

 

Opracowanie informacji nt. stanu BRD na terenie działania Komendy Stołecznej Policji
w 2020 r.

 

 

Komendant Stołeczny Policji Naczelnik WRD KSP.

 

Sekretariat/Sekretarz MRBRD.

 

I posiedzenie MRBRD w roku 2021.

5

 

Przygotowanie informacji nt. prac Komisji MRBRD w roku 2020 r.

 

 

Zespół Monitorujący, sekretariat/Sekretarz MRBRD.

 

 

Komisje Stałe MRBRD.

 

I posiedzenie MRBRD w roku 2021.

6

Współpraca z:

– samorządami,

– organizacjami społecznymi, instytucjami rządowymi i pozarządowymi działającymi
na rzecz poprawy BRD.

 

 

 

Sekretariat/Sekretarz MRBRD.

 

 

Komisje Problemowe, Zespół Monitorujący, Członkowie Rady.

 

 

Działalność ciągła

w roku 2021.

7

 

Działania interwencyjne wynikające ze zgłoszeń.

 

 

Sekretariat/Sekretarz MRBRD.

Komisje Problemowe, Zespół Monitorujący, Członkowie Rady.

Działalność ciągła

w roku 2021.

8

Bieżące działania Pełnomocnika Przewodniczącego Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego do spraw komunikacji rowerowej.

 

 

Pełnomocnik Przewodniczącego Rady, Sekretariat MRBRD.

Zespół Monitorujący, Sekretariat MRBRD, Członkowie Rady.

 

Działalność ciągła

w roku 2021.

9

Organizacja pracy Kapituły wyróżnienia MRBRD.

 

Sekretariat/Sekretarz MRBRD.

Członkowie Kapituły,

Wnioskodawcy.

Działalność ciągła

w roku 2021.

10

 

Opracowanie planu pracy MRBRD

na rok 2022.

 

Sekretariat/Sekretarz MRBRD.

Komisje Problemowe, Zespół Monitorujący, Członkowie Rady, Pełnomocnik Przewodniczącego Rady

 

 

IV kwartał 2021.

11

Przygotowanie sprawozdania z realizacji uchwał nr  nr 4/2020 w sprawie potrzeby dokonania przeglądu dróg publicznych Województwa Mazowieckiego w zakresie:

–        lokalizacji, oznakowania i widoczności przejść dla pieszych,

–        obowiązujących limitów prędkości wyrażonych znakami B-33,

–        prawidłowości oznakowania obszarów zabudowanych.

 

 

 

 

 

Komisja Inżynierii i Nadzoru nad ruchem.

Sekretariat/Sekretarz MRBRD.

 

 

 

Komisje Problemowe,

Zespół Monitorujący, Członkowie Rady, Pełnomocnik Przewodniczącego Rady

 

 

 

IV kwartał 2021.

12

 

Przygotowywanie posiedzenia Rady w tym uchwał:

– w sprawie wydatków WORD na rzecz BRD,

– w sprawie planu pracy Rady na rok 2022.

– w sprawach bieżących

 

 

 

 

Sekretariat/Sekretarz MRBRD.

Komisje Problemowe, Zespół Monitorujący, Członkowie Rady, Pełnomocnik Przewodniczącego Rady

Dyrektorzy WORD

 

 

II posiedzenie MRBRD w roku 2021.

13

 

Organizacja posiedzeń i bieżącej pracy MRBRD, Komisji Problemowych oraz Zespołu Monitorującego.

 

 

 

 

Sekretariat/Sekretarz MRBRD.

 

 

 

Działalność ciągła

w roku 2021.

 

Zał.1 do Uchwały nr 5/2019

Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

 z dnia 18 grudnia 2019 roku.

 

PLAN PRACY MAZOWIECKIEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA ROK 2020

 

 

Lp. Zadanie do realizacji Realizujący Współpracujący Termin realizacji
1 Przygotowanie sprawozdania dla Krajowej Rady BRD (art. 140 ustawy Prawo o ruchu drogowym).

Sekretariat/Sekretarz MRBRD,

WORD – y, podmioty/instytucje wymienione w art. 140 ustawy (członkowie Rady).

 

 

Styczeń  2020.

 

 

 

2

Przygotowywanie posiedzenia Rady w tym uchwał:

– w sprawie wydatków WORD na rzecz BRD,

– w sprawach bieżących.

 

Sekretariat/Sekretarz MRBRD. Dyrektorzy WORD.

I posiedzenie MRBRD w roku 2020.

 

3

Opracowanie informacji nt. stanu BRD na terenie działania Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu w 2019 r.

 

 

Komendant Wojewódzki Policji Naczelnik WRD KWP.

Sekretariat/Sekretarz MRBRD.

 

I posiedzenie MRBRD w roku 2020.
4

Opracowanie informacji nt. stanu BRD na terenie działania Komendy Stołecznej Policji w 2019 r.

 

Komendant Stołeczny Policji Naczelnik WRD KSP. Sekretariat/Sekretarz MRBRD. I posiedzenie MRBRD w roku 2020.
5

Przygotowanie informacji nt. prac Komisji MRBRD w roku 2019 r.

 

 

Zespół Monitorujący, sekretariat/Sekretarz MRBRD.

 

Komisje Stałe MRBRD. I posiedzenie MRBRD w roku 2020.
6

Współpraca z:

– samorządami,

– organizacjami społecznymi, instytucjami rządowymi i pozarządowymi działającymi na rzecz poprawy BRD.

 

Sekretariat/Sekretarz MRBRD. Komisje Problemowe, Zespół Monitorujący, Członkowie Rady.

Działalność ciągła

w roku 2020.

7

Działania interwencyjne wynikające ze zgłoszeń.

 

Sekretariat/Sekretarz MRBRD. Komisje Problemowe, Zespół Monitorujący, Członkowie Rady.

Działalność ciągła

w roku 2020.

8

Bieżące działania Pełnomocnika Przewodniczącego Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego do spraw komunikacji rowerowej.

 

Pełnomocnik Przewodniczącego Rady, Sekretariat MRBRD. Zespół Monitorujący, Sekretariat MRBRD, Członkowie Rady.

Działalność ciągła

w roku 2020.

9

Organizacja pracy Kapituły wyróżnienia MRBRD.

 

 

Sekretariat/Sekretarz MRBRD.

Członkowie Kapituły,

Wnioskodawcy.

Działalność ciągła

w roku 2020.

10

Opracowanie planu pracy MRBRD

na rok 2021.

 

 

Sekretariat/Sekretarz MRBRD. Komisje Problemowe, Zespół Monitorujący, Członkowie Rady, Pełnomocnik Przewodniczącego Rady IV kwartał 2020.
11

Organizacja posiedzeń i bieżącej pracy MRBRD, Komisji Problemowych oraz Zespołu Monitorującego.

 

 

Sekretariat/Sekretarz MRBRD.  

Działalność ciągła

w roku 2020.

Zał.1 do Uchwały Nr 6/2018

Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

 z dnia 30 listopada 2018 roku.

 

PLAN PRACY MAZOWIECKIEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W ROKU 2019

 

 

Lp. Zadanie do realizacji Realizujący Współpracujący Termin realizacji
1 Przygotowanie sprawozdania dla Krajowej Rady BRD (art. 140 ustawy Prawo o ruchu drogowym).

Sekretariat/Sekretarz MRBRD,

WORD -y, podmioty/instytucje wymienione w art. 140 ustawy (członkowie Rady).

 

 

Styczeń  2019.

 

 

 

2

Przygotowywanie uchwał Rady:

– w sprawie  realizacji  przez WORD-y wydatków na rzecz BRD,

– w sprawach bieżących.

 

Sekretariat/Sekretarz MRBRD. Dyrektorzy WORD.

I posiedzenie MRBRD w roku 2019.

 

3

Opracowanie informacji nt. stanu BRD na terenie działania Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu w 2018 r.

 

 

Komendant Wojewódzki Policji Naczelnik WRD KWP.

Sekretariat/Sekretarz MRBRD.

 

I posiedzenie MRBRD w roku 2019.
4

Opracowanie informacji nt. stanu BRD na terenie działania Komendy Stołecznej Policji w 2018 r.

 

Komendant Stołeczny Policji Naczelnik WRD KSP. Sekretariat/Sekretarz MRBRD. I posiedzenie MRBRD w roku 2019.
5

Przygotowanie informacji nt. prac Komisji MRBRD w roku 2018.

 

 

Zespół Monitorujący, sekretariat/Sekretarz MRBRD.

 

Komisje Stałe MRBRD. I posiedzenie MRBRD w roku 2019.
6

Współpraca z:

– samorządami,

– organizacjami społecznymi, instytucjami rządowymi i pozarządowymi działającymi na rzecz poprawy BRD.

 

Sekretariat/Sekretarz MRBRD. Komisje Stałe, Dyrektorzy WORD.

Działalność ciągła

w roku 2019.

7

Działania interwencyjne wynikające ze zgłoszeń.

 

Sekretariat/Sekretarz MRBRD.

Komisje Stałe, Członkowie Rady, Dyrektorzy WORD.

 

Działalność ciągła

w roku 2019.

8

Działania Pełnomocnika marszałka ds. komunikacji rowerowej – Oficera rowerowego:

– informacyjne,

– interwencyjne,

– udział w spotkaniach i konferencjach.

 

Oficer rowerowy,

sekretariat/Sekretarz MRBRD.

Zespół Monitorujący, Sekretarz MRBRD, Dyrektorzy WORD.

Działalność ciągła

w roku 2019.

9

Organizacja pracy Kapituły wyróżnienia MRBRD.

 

 

Sekretariat/Sekretarz MRBRD.

Członkowie Kapituły,

wnioskodawcy

Działalność ciągła

w roku 2019.

10

Opracowanie planu pracy MRBRD

na rok 2020.

 

 

Sekretariat/Sekretarz MRBRD. Komisje Stałe. IV kwartał 2019.
11

Organizacja posiedzeń i bieżącej pracy MRBRD.

 

 

Sekretariat/Sekretarz MRBRD.  

Działalność ciągła

w roku 2019.

Zał.1 do Uchwały Nr 8/2017
Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
z dnia 6 grudnia 2017 roku.

 

PLAN PRACY MAZOWIECKIEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W ROKU 2018

 

Lp. Zadanie do realizacji Realizujący Współpracujący Termin realizacji
1 Przygotowanie sprawozdania dla Krajowej Rady BRD (art. 140 ustawy Prawo o ruchu drogowym). Sekretariat/Sekretarz MRBRD, WORD -y, podmioty/instytucje wymienione w art. 140 ustawy (członkowie Rady). Styczeń  2018.
2 Przygotowywanie uchwał Rady: – w sprawie  realizacji  przez WORD-y wydatków na rzecz BRD, – w sprawach bieżących. Sekretariat/Sekretarz MRBRD. Dyrektorzy WORD. I posiedzenie MRBRD w roku 2018.
3 Opracowanie informacji nt. stanu BRD na terenie działania Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu w 2017 r. Komendant Wojewódzki Policji Naczelnik WRD KWP. Sekretariat/Sekretarz MRBRD. I posiedzenie MRBRD w roku 2018.
4 Opracowanie informacji nt. stanu BRD na terenie działania Komendy Stołecznej Policji w 2017 r. Komendant Stołeczny Policji Naczelnik WRD KSP. Sekretariat/Sekretarz MRBRD. I posiedzenie MRBRD w roku 2018,
5 Przygotowanie informacji nt. prac Komisji MRBRD w roku 2017. Zespół Monitorujący, sekretariat/Sekretarz MRBRD. Komisje Stałe MRBRD. I posiedzenie MRBRD w roku 2018.
6 Współpraca z: – samorządami, – organizacjami społecznymi, instytucjami rządowymi i pozarządowymi działającymi na rzecz poprawy BRD. Sekretariat/Sekretarz MRBRD. Komisje Stałe, Dyrektorzy WORD. Działalność ciągła w roku 2018.
7 Działania interwencyjne wynikające ze zgłoszeń. Sekretariat/Sekretarz MRBRD. Komisje Stałe, Członkowie Rady, Dyrektorzy WORD. Działalność ciągła w roku 2018.
8 Działania Pełnomocnika marszałka ds. komunikacji rowerowej – Oficera rowerowego: – informacyjne, – interwencyjne, – udział w spotkaniach i konferencjach. Oficer rowerowy, sekretariat/Sekretarz MRBRD. Zespół Monitorujący, Sekretarz MRBRD, Dyrektorzy WORD. Działalność ciągła w roku 2018.
9 Organizacja pracy Kapituły wyróżnienia MRBRD. Sekretariat/Sekretarz MRBRD. Członkowie Kapituły, wnioskodawcy Działalność ciągła w roku 2018.
10 Opracowanie planu pracy MRBRD na rok 2019. Sekretariat/Sekretarz MRBRD. Komisje Stałe. IV kwartał 2018.
11 Organizacja posiedzeń i bieżącej pracy MRBRD. Sekretariat/Sekretarz MRBRD. Działalność ciągła w roku 2018.

Zał.1 do Uchwały Nr 4/2017
Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
z dnia 5 stycznia 2017 roku.

 

PLAN PRACY MAZOWIECKIEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W ROKU 2017

 

Lp. Zadanie do realizacji Realizujący Współpracujący Termin realizacji
1. Opracowanie informacji nt. stanu realizacji „Strategii mazowieckiej” przez podmioty zobowiązane. – sekretariat / sekretarz  MRBRD – WORD właściwy miejscowo w subregionie – Zespół monitorujący – komisje Rady  – zarządcy dróg właściwi miejscowo – przedstawiciele KWP/KSP właściwi miejscowo – podmioty zobowiązane I kw. 2017
2. Opracowanie informacji nt. likwidacji miejsc niebezpiecznych wskazanych  w „Informacji” opracowanej przez sekretarza Rady w roku 2012 – sekretariat/sekretarz  MRBRD – WORD właściwy miejscowo w subregionie – Departament Infrastruktury – zarządcy dróg właściwi miejscowo – przedstawiciele KWP/KSP właściwi miejscowo I kw. 2017
3. Organizacja „Konferencji regionalnych w zakresie oceny stanu BRD w subregionie”. – sekretariat / sekretarz MRBRD – WORD właściwy miejscowo   w subregionie – Delegatura UMWM właściwa miejscowo – Departament Infrastruktury – przedstawiciele PSP /OSP /Meditransu – zarządcy dróg właściwi miejscowo – przedstawiciele KWP/KSP Subregion: – ciechanowski – II kw. –  radomski  – II kw. – siedlecki – II kw. – ostrołęcki – III kw. – płocki – III kw. – warszawski (KSP) – III kw. – warszawski (KWP) – III kw.
4. Opracowanie „Informacji” uzyskanych w ramach  konferencji w subregionach – sekretariat / sekretarz MRBRD – WORD właściwy miejscowo w subregionie – Zarządcy dróg – przedstawiciele Policji IV kw. 2017
5. Opracowanie informacji nt. stanu BRD na terenie działania Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu w 2016 r. Komendant Wojewódzki Policji Naczelnik WRD KWP – sekretariat/sekretarz MRBRD – WORD właściwy miejscowo   w subregionie I posiedzenie MRBRD w roku 2017
6. Opracowanie informacji nt. stanu BRD na terenie działania Komendy Stołecznej Policji w 2016 r. Komendant Stołeczny Policji Naczelnik WRD KSP – sekretariat/sekretarz MRBRD – WORD właściwy miejscowo w subregionie I posiedzenie MRBRD w roku 2017
7. Przygotowanie sprawozdania dla Krajowej Rady BRD (art. 140 ustawy Prawo o ruchu drogowym – sekretariat / sekretarz MRBRD – WORD właściwy miejscowo   w subregionie – podmioty/instytucje wymienione w art. 140 ustawy (członkowie Rady)     Styczeń  2017
8. Przygotowywanie uchwał Rady: – w sprawie  realizacji  przez WORD-ywydatków na rzecz BRD – w sprawach bieżących sekretariat / sekretarz MRBRD Dyrektorzy WORD I posiedzenie MRBRD w roku 2017
9. Przygotowanie informacji nt. prac Komisji MRBRD w roku 2016 sekretariat / sekretarz MRBRD Komisje Stałe MRBRD, I posiedzenie MRBRD w roku 2017
10. Współpraca z – samorządami, – organizacjami społecznymi – instytucjami rządowymi na rzecz poprawy BRD sekretariat / sekretarz MRBRD Dyrektorzy WORD Działalność ciągła w roku 2017
11. Działania interwencyjne wynikające ze zgłoszeń sekretariat / sekretarz MRBRD Komisje Stałe, Członkowie Rady, Dyrektorzy WORD Działalność ciągła w roku 2017
12. Działania Pełnomocnika marszałka ds. komunikacji rowerowej – Oficera rowerowego. Działania – informacyjne – interwencyjne – udział w spotkaniach i konferencjach Oficer rowerowy sekretariat / sekretarz MRBRD Zespół Monitorujący, Sekretarz MRBRD Dyrektorzy WORD IV kwartał 2017
13. Organizacja pracy Kapituły wyróżnienia MRBRD sekretariat / sekretarz MRBRD – Członkowie Kapituły – wnioskodawcy Działalność ciągła w roku 2017
14. Opracowanie planu pracy MRBRD na rok 2018 sekretariat / sekretarz MRBRD IV kwartał 2017
15. Organizacja posiedzeń i bieżącej pracy MRBRD sekretariat / sekretarz MRBRD Działalność ciągła w roku 2017