Plan Pracy MRBRD

 

 

Zał.1 do Uchwały Nr 4/2017
Mazowieckiej Rady BRD z dnia 5 stycznia 2017 roku.

 

PLAN PRACY MAZOWIECKIEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W ROKU 2017

 

Lp. Zadanie do realizacji Realizujący Współpracujący Termin realizacji
1. Opracowanie informacji nt. stanu realizacji „Strategii mazowieckiej” przez podmioty zobowiązane. – sekretariat / sekretarz  MRBRD

– WORD właściwy miejscowo w subregionie

– Zespół monitorujący

– komisje Rady

 – zarządcy dróg właściwi miejscowo

– przedstawiciele KWP/KSP właściwi miejscowo

– podmioty zobowiązane

I kw. 2017
2. Opracowanie informacji nt. likwidacji miejsc niebezpiecznych wskazanych  w „Informacji” opracowanej przez sekretarza Rady w roku 2012

 

– sekretariat/sekretarz  MRBRD

– WORD właściwy miejscowo w subregionie

– Departament Infrastruktury

– zarządcy dróg właściwi miejscowo

– przedstawiciele KWP/KSP właściwi miejscowo

I kw. 2017
3. Organizacja „Konferencji regionalnych w zakresie oceny stanu BRD w subregionie”. – sekretariat / sekretarz MRBRD

– WORD właściwy miejscowo   w subregionie

– Delegatura UMWM właściwa miejscowo

– Departament Infrastruktury

– przedstawiciele PSP /OSP

/Meditransu

– zarządcy dróg właściwi miejscowo

– przedstawiciele KWP/KSP

Subregion:

– ciechanowski – II kw.

–  radomski  – II kw.

– siedlecki – II kw.

– ostrołęcki – III kw.

– płocki – III kw.

– warszawski (KSP) – III kw.

– warszawski (KWP) – III kw.

 

4. Opracowanie „Informacji” uzyskanych w ramach  konferencji w subregionach – sekretariat / sekretarz MRBRD

– WORD właściwy miejscowo w subregionie

– Zarządcy dróg

– przedstawiciele Policji

IV kw. 2017
5. Opracowanie informacji nt. stanu BRD na terenie działania Komendy Wojewódzkiej Policji zs.
w Radomiu w 2016 r.
Komendant Wojewódzki Policji Naczelnik WRD KWP – sekretariat/sekretarz MRBRD

– WORD właściwy miejscowo   w subregionie

I posiedzenie MRBRD w roku 2017
6. Opracowanie informacji nt. stanu BRD na terenie działania Komendy Stołecznej Policji
w 2016 r.
Komendant Stołeczny Policji Naczelnik WRD KSP – sekretariat/sekretarz MRBRD

– WORD właściwy miejscowo w subregionie

I posiedzenie MRBRD w roku 2017
7. Przygotowanie sprawozdania dla Krajowej Rady BRD (art. 140 ustawy Prawo o ruchu drogowym – sekretariat / sekretarz MRBRD

– WORD właściwy miejscowo   w subregionie

– podmioty/instytucje wymienione w art. 140 ustawy (członkowie Rady)

 

 

Styczeń  2017

 

8. Przygotowywanie uchwał Rady:

– w sprawie  realizacji  przez WORD-ywydatków na rzecz BRD

– w sprawach bieżących

sekretariat / sekretarz MRBRD Dyrektorzy WORD I posiedzenie MRBRD w roku 2017
9. Przygotowanie informacji nt. prac Komisji MRBRD w roku 2016 sekretariat / sekretarz MRBRD Komisje Stałe MRBRD, I posiedzenie MRBRD w roku 2017
10. Współpraca z

– samorządami,

– organizacjami społecznymi – instytucjami rządowymi na rzecz poprawy BRD

sekretariat / sekretarz MRBRD Dyrektorzy WORD Działalność ciągła w roku 2017
11. Działania interwencyjne wynikające ze zgłoszeń sekretariat / sekretarz MRBRD Komisje Stałe, Członkowie Rady, Dyrektorzy WORD Działalność ciągła w roku 2017
12. Działania Pełnomocnika marszałka ds. komunikacji rowerowej – Oficera rowerowego. Działania

– informacyjne

– interwencyjne

– udział w spotkaniach i konferencjach

Oficer rowerowy

sekretariat / sekretarz MRBRD

Zespół Monitorujący, Sekretarz MRBRD Dyrektorzy WORD IV kwartał 2017
13. Organizacja pracy Kapituły wyróżnienia MRBRD sekretariat / sekretarz MRBRD – Członkowie Kapituły

– wnioskodawcy

Działalność ciągła w roku 2017
14. Opracowanie planu pracy MRBRD na rok 2018 sekretariat / sekretarz MRBRD IV kwartał 2017
15. Organizacja posiedzeń i bieżącej pracy MRBRD sekretariat / sekretarz MRBRD Działalność ciągła w roku 2017
Font Resize
Contrast