Plan Pracy MRBRD

Zał.1 do Uchwały Nr 8/2017
Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
z dnia 6 grudnia 2017 roku.

 

PLAN PRACY MAZOWIECKIEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W ROKU 2018

 

Lp. Zadanie do realizacji Realizujący Współpracujący Termin realizacji
1 Przygotowanie sprawozdania dla Krajowej Rady BRD (art. 140 ustawy Prawo o ruchu drogowym). Sekretariat/Sekretarz MRBRD, WORD -y, podmioty/instytucje wymienione w art. 140 ustawy (członkowie Rady). Styczeń  2018.
2 Przygotowywanie uchwał Rady: – w sprawie  realizacji  przez WORD-y wydatków na rzecz BRD, – w sprawach bieżących. Sekretariat/Sekretarz MRBRD. Dyrektorzy WORD. I posiedzenie MRBRD w roku 2018.
3 Opracowanie informacji nt. stanu BRD na terenie działania Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu w 2017 r. Komendant Wojewódzki Policji Naczelnik WRD KWP. Sekretariat/Sekretarz MRBRD. I posiedzenie MRBRD w roku 2018.
4 Opracowanie informacji nt. stanu BRD na terenie działania Komendy Stołecznej Policji w 2017 r. Komendant Stołeczny Policji Naczelnik WRD KSP. Sekretariat/Sekretarz MRBRD. I posiedzenie MRBRD w roku 2018,
5 Przygotowanie informacji nt. prac Komisji MRBRD w roku 2017. Zespół Monitorujący, sekretariat/Sekretarz MRBRD. Komisje Stałe MRBRD. I posiedzenie MRBRD w roku 2018.
6 Współpraca z: – samorządami, – organizacjami społecznymi, instytucjami rządowymi i pozarządowymi działającymi na rzecz poprawy BRD. Sekretariat/Sekretarz MRBRD. Komisje Stałe, Dyrektorzy WORD. Działalność ciągła w roku 2018.
7 Działania interwencyjne wynikające ze zgłoszeń. Sekretariat/Sekretarz MRBRD. Komisje Stałe, Członkowie Rady, Dyrektorzy WORD. Działalność ciągła w roku 2018.
8 Działania Pełnomocnika marszałka ds. komunikacji rowerowej – Oficera rowerowego: – informacyjne, – interwencyjne, – udział w spotkaniach i konferencjach. Oficer rowerowy, sekretariat/Sekretarz MRBRD. Zespół Monitorujący, Sekretarz MRBRD, Dyrektorzy WORD. Działalność ciągła w roku 2018.
9 Organizacja pracy Kapituły wyróżnienia MRBRD. Sekretariat/Sekretarz MRBRD. Członkowie Kapituły, wnioskodawcy Działalność ciągła w roku 2018.
10 Opracowanie planu pracy MRBRD na rok 2019. Sekretariat/Sekretarz MRBRD. Komisje Stałe. IV kwartał 2018.
11 Organizacja posiedzeń i bieżącej pracy MRBRD. Sekretariat/Sekretarz MRBRD. Działalność ciągła w roku 2018.

Zał.1 do Uchwały Nr 4/2017
Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
z dnia 5 stycznia 2017 roku.

 

PLAN PRACY MAZOWIECKIEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W ROKU 2017

 

Lp. Zadanie do realizacji Realizujący Współpracujący Termin realizacji
1. Opracowanie informacji nt. stanu realizacji „Strategii mazowieckiej” przez podmioty zobowiązane. – sekretariat / sekretarz  MRBRD – WORD właściwy miejscowo w subregionie – Zespół monitorujący – komisje Rady  – zarządcy dróg właściwi miejscowo – przedstawiciele KWP/KSP właściwi miejscowo – podmioty zobowiązane I kw. 2017
2. Opracowanie informacji nt. likwidacji miejsc niebezpiecznych wskazanych  w „Informacji” opracowanej przez sekretarza Rady w roku 2012 – sekretariat/sekretarz  MRBRD – WORD właściwy miejscowo w subregionie – Departament Infrastruktury – zarządcy dróg właściwi miejscowo – przedstawiciele KWP/KSP właściwi miejscowo I kw. 2017
3. Organizacja „Konferencji regionalnych w zakresie oceny stanu BRD w subregionie”. – sekretariat / sekretarz MRBRD – WORD właściwy miejscowo   w subregionie – Delegatura UMWM właściwa miejscowo – Departament Infrastruktury – przedstawiciele PSP /OSP /Meditransu – zarządcy dróg właściwi miejscowo – przedstawiciele KWP/KSP Subregion: – ciechanowski – II kw. –  radomski  – II kw. – siedlecki – II kw. – ostrołęcki – III kw. – płocki – III kw. – warszawski (KSP) – III kw. – warszawski (KWP) – III kw.
4. Opracowanie „Informacji” uzyskanych w ramach  konferencji w subregionach – sekretariat / sekretarz MRBRD – WORD właściwy miejscowo w subregionie – Zarządcy dróg – przedstawiciele Policji IV kw. 2017
5. Opracowanie informacji nt. stanu BRD na terenie działania Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu w 2016 r. Komendant Wojewódzki Policji Naczelnik WRD KWP – sekretariat/sekretarz MRBRD – WORD właściwy miejscowo   w subregionie I posiedzenie MRBRD w roku 2017
6. Opracowanie informacji nt. stanu BRD na terenie działania Komendy Stołecznej Policji w 2016 r. Komendant Stołeczny Policji Naczelnik WRD KSP – sekretariat/sekretarz MRBRD – WORD właściwy miejscowo w subregionie I posiedzenie MRBRD w roku 2017
7. Przygotowanie sprawozdania dla Krajowej Rady BRD (art. 140 ustawy Prawo o ruchu drogowym – sekretariat / sekretarz MRBRD – WORD właściwy miejscowo   w subregionie – podmioty/instytucje wymienione w art. 140 ustawy (członkowie Rady)     Styczeń  2017
8. Przygotowywanie uchwał Rady: – w sprawie  realizacji  przez WORD-ywydatków na rzecz BRD – w sprawach bieżących sekretariat / sekretarz MRBRD Dyrektorzy WORD I posiedzenie MRBRD w roku 2017
9. Przygotowanie informacji nt. prac Komisji MRBRD w roku 2016 sekretariat / sekretarz MRBRD Komisje Stałe MRBRD, I posiedzenie MRBRD w roku 2017
10. Współpraca z – samorządami, – organizacjami społecznymi – instytucjami rządowymi na rzecz poprawy BRD sekretariat / sekretarz MRBRD Dyrektorzy WORD Działalność ciągła w roku 2017
11. Działania interwencyjne wynikające ze zgłoszeń sekretariat / sekretarz MRBRD Komisje Stałe, Członkowie Rady, Dyrektorzy WORD Działalność ciągła w roku 2017
12. Działania Pełnomocnika marszałka ds. komunikacji rowerowej – Oficera rowerowego. Działania – informacyjne – interwencyjne – udział w spotkaniach i konferencjach Oficer rowerowy sekretariat / sekretarz MRBRD Zespół Monitorujący, Sekretarz MRBRD Dyrektorzy WORD IV kwartał 2017
13. Organizacja pracy Kapituły wyróżnienia MRBRD sekretariat / sekretarz MRBRD – Członkowie Kapituły – wnioskodawcy Działalność ciągła w roku 2017
14. Opracowanie planu pracy MRBRD na rok 2018 sekretariat / sekretarz MRBRD IV kwartał 2017
15. Organizacja posiedzeń i bieżącej pracy MRBRD sekretariat / sekretarz MRBRD Działalność ciągła w roku 2017
Font Resize
Contrast