Rada

 

 

Mazowiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego działa przy Marszałku Województwa Mazowieckiego jako wojewódzki zespół koordynacyjny w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego od 2006 roku.

Do zadań Rady należą m.in.:

  • koordynowanie i określanie kierunków działań administracji publicznej w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • współpraca z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi,
  • opracowywanie regionalnych programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz podejmowanie inicjatyw edukacyjno-informacyjnych.

Rada działa na podstawie Art. 140g-l,  ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku z późniejszymi zmianami oraz Regulaminu Rady.