Mazowiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

 

 

Szanowni Państwo,

troska o bezpieczeństwo obywateli, ich życie, zdrowie i mienie to najważniejsze wyzwania współczesności.

Problem bezpieczeństwa ruchu drogowego ma charakter globalny. Każdego roku, zarówno w Polsce jak i na świecie, wypadki drogowe odbierają życie milionom ludzi. Wielu z tych zdarzeń można uniknąć, dbając o właściwą edukację społeczeństwa.

Samorząd Województwa Mazowieckiego od lat prowadzi akcje, a także podejmuje działania poprawiające bezpieczeństwo oraz zwiększające świadomość zagrożeń, jakie niosą ze sobą nieuwaga czy brawura na drodze. Cieszy mnie, że z każdym rokiem jest coraz więcej osób i instytucji, które starają się przeciwdziałać wypadkom komunikacyjnym. Wszyscy mamy świadomość tego, że musimy odpowiedzialnie zachowywać się na drodze, aby chronić życie swoje i innych. Inwestując w edukację dbamy też o nasze własne bezpieczeństwo.

Zapraszam Państwa do szerszego zapoznania się z problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego na Mazowszu oraz działaniami prowadzonymi przez Mazowiecką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Jesteśmy otwarci na Państwa spostrzeżenia, opinie i sugestie. Gorąco zachęcamy do współpracy.

Przewodniczący Mazowieckiej Rady
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Adam Struzik