Uchwały MRBRD 2017

w sprawie zmian osobowych w składach Stałych Komisji Problemowych i Zespołu Monitorującego Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Dokumenty:

Uchwała nr 10/2017

Załącznik nr 1 do uchwały nr 10/2017

w sprawie zmiany regulaminu Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Dokumenty:

Uchwała nr 9/2017

Załącznik nr 1 do uchwały nr 9/2017

w sprawie przyjęcia planu pracy Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w roku 2018.

Dokumenty:

Uchwała nr 8/2017

Załącznik nr 1 do uchwały nr 8/2017

w sprawie przyznania wyróżnienia Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Za zasługi i zaangażowanie w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Województwie Mazowieckim.”

Dokumenty:

Uchwała nr 7/2017

w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w roku 2018 w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dokumenty:

Uchwała nr 6/2017

Załącznik nr 1 do uchwały nr 6/2017

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w roku 2016 w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dokumenty:

Uchwała nr 5/2017

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5/2017

w sprawie przyjęcia planu pracy Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w roku 2017.

Dokumenty:

Uchwała nr 4/2017

Załącznik nr 1 do uchwały nr 4/2017 – Plan pracy MR BRD w 2017 r. 

w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w roku 2017, w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dokumenty:

uchwała nr 3/2017 załącznik nr 1 do uchwały nr 3/2017

w sprawie przyznania wyróżnienia MRBRD „Za zasługi i zaangażowanie w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Województwie Mazowieckim”.

Dokumenty:

uchwała nr 2/2017

w sprawie przyjęcia Regulaminu Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Dokumenty:

uchwała nr 1/2017 załącznik nr 1 do uchwały nr 1/2017 – Regulamin Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego