Uchwały MRBRD 2018

w sprawiee przyjęcia planu pracy Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w roku 2019

Dokumenty:

Uchwała nr 6/2018

załącznik nr 1 do uchwały nr 6/2018

w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w roku 2019 w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego”

Dokumenty:

Uchwała nr 5/2018

załącznik nr 1 do uchwały nr 5/2018

w sprawie przyznania wyróżnienia Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Za zasługi i zaangażowanie w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Województwie Mazowieckim”

Dokumenty:

Uchwała nr 4/2018

w sprawie zmiany wzoru wyróżnienia Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Za zasługi i zaangażowanie w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Województwie Mazowieckim”

Dokumenty:

uchwała nr 3/2018
załącznik do uchwały nr 3/2018 – wzór graficzny wyróżnienia

w sprawie zmiany logotypu Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Dokumenty:

uchwała nr 2/2018
załącznik do uchwały nr 2/2018 – logotyp Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w roku 2017 w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dokumenty:

uchwała nr 1/2018
załącznik do uchwały nr 1/2018 – Realizacja wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w roku 2017 w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.