Uchwały MRBRD 2019

w sprawie przyjęcia Regulaminu Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na rok 2020.

Dokumenty:

uchwała nr 6/2019
załącznik do uchwały nr 6/2019.

w sprawie przyjęcia planu pracy Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na rok 2020.

Dokumenty:

uchwała nr 5/2019
załącznik do uchwały nr 5/2019.

w sprawie korekty planu wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w roku 2019 w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dokumenty:

uchwała nr 4/2019
załącznik do uchwały nr 4/2019.

w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w roku 2020 w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dokumenty:

uchwała nr 3/2019
załącznik do uchwały nr 3/2019.

w sprawie wskazania Zastępcy Sekretarza Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Dokumenty:

postanowienie nr 1/2019

w sprawie zmian osobowych w składach Stałych Komisji Problemowych i Zespołu Monitorującego Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Dokumenty:

uchwała nr 2/2019
załącznik do uchwały nr 2/2019.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w roku 2018 w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dokumenty:

uchwała nr 1/2019
załącznik do uchwały nr 1/2019 – Realizacja wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w roku 2018 w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.