Uchwały MRBRD 2020

w sprawie przyjęcia planu pracy Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na rok 2021.

Dokumenty:

uchwała nr 9/2020

w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w roku 2021w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego

Dokumenty:

uchwała nr 8/2020

w sprawie zatwierdzenia korekty planu wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w roku 2020 w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dokumenty:

uchwała nr 7/2020

w sprawie potrzeby uregulowania zasad ruchu drogowego dotyczących urządzeń transportu osobistego.

Dokumenty:

uchwała nr 6/2020

w sprawie potrzeby stosowania jednolitych wytycznych w projektowaniu, realizacji oraz powykonawczej ocenie elementów infrastruktury drogowej przeznaczonych dla ruchu rowerowego.

Dokumenty:

uchwała nr 5/2020

Uchwała nr 4/2020 Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z dnia 1 kwietnia 2020 r.

w sprawie potrzeby dokonania przeglądu dróg publicznych na terenie Województwa Mazowieckiego.

Dokumenty:

uchwała nr 4/2020

w sprawie przyznania wyróżnienia Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego “Za zasługi i zaangażowanie w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Województwie Mazowieckim”.

Dokumenty:

uchwała nr 3/2020

w sprawie korekty planu wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w roku 2020 w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dokumenty:

uchwała nr 2/2020
załącznik do uchwały nr 2/2020.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w roku 2019 w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dokumenty:

uchwała nr 1/2020
załącznik do uchwały nr 1/2020 – Realizacja wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w roku 2020 w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.