Uchwały MRBRD 2021

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w roku 2020 w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dokumenty:

uchwała nr 2/2021
załącznik do uchwały nr 2/2020 – Realizacja wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w roku 2020 w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

w sprawie korekty planu wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w roku 2020 w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dokumenty:

uchwała nr 1/2021
załącznik do uchwały nr 1/2021.