Uchwały MRBRD 2021

w sprawie zmian osobowych w składach Stałych Komisji Problemowych Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Dokumenty:

uchwała nr 5/2021
załącznik do uchwały nr 5/2021 – Zasady funkcjonowania oraz składy personalne Stałych Komisji Problemowych.

Uchwała nr 4/2021 Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z dnia 13 grudnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na rok 2022.

Dokumenty:

uchwała nr 4/2021
załącznik do uchwały nr 4/2021 – Plan pracy Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na rok 2022.

w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w roku 2022 w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dokumenty:

uchwała nr 3/2021
załącznik do uchwały nr 3/2021 – Plan wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w roku 2022 w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w roku 2020 w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dokumenty:

uchwała nr 2/2021
załącznik do uchwały nr 2/2021 – Realizacja wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w roku 2020 w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

w sprawie korekty planu wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w roku 2020 w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dokumenty:

uchwała nr 1/2021
załącznik do uchwały nr 1/2021.