Wojewódzka Strategia Poprawy Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

 

 

Identyfikując się z przyjętymi założeniami, twierdzącymi że życie i zdrowie ludzkie jest wartością nadrzędną oraz wpisując się w przyjętą w Narodowym Programie BRD ,,Wizję ZERO”, województwo mazowieckie będzie kontynuować działania, dążące do zmniejszenia liczby zabitych w województwie mazowieckim w ruchu drogowym do zera.

W Strategii przyjęto dwa główne cele strategiczne które mają być osiągnięte przez województwo do 2020 roku. Pierwszy cel to coroczne sukcesywne zmniejszanie liczby ofiar śmiertelnych oraz drugi, zmniejszanie liczby ciężko rannych.

Cele strategiczne dla województwa mazowieckiego:

  1. Zmniejszenie, w porównaniu do 2010 roku liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych o 50 %, tj. do nie więcej niż 330 ofiar w 2020 roku.
  2. Zmniejszenie, w porównaniu do 2010 roku liczby ofiar ciężko rannych wypadków drogowych o 40 %, tj. do nie więcej niż 848 ofiar w 2020 roku.